Use Case

多摩産材使用事例

公共施設

まちなか交流・活動拠点

八王子

  • kikki+:テーブルと箱

  • kikki+:展示台

  • kikki+:テーブルと椅子のセット

  • kikki+:椅子